Cechy Zdrowego Kościoła (konferencja RDE)

W dniach 10-11 listopada 2019 r. w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się kolejna konferencja RDE. Głównym tematem były Cechy Zdrowego Kościoła.

Do Piotrkowa zjechało się sporo osób z całej Polski, które reprezentowały nie tylko różne miejscowości (począwszy od Bytomia na południu, aż po Szczecin na północy), ale także różne społeczności i denominacje. Wspólnym mianownikiem uczestników było szczere pragnienie, aby uczyć się więcej ze Słowa Bożego na temat tego, czym charakteryzuje się zdrowy kościół.

Uczestnicy konferencji nie zawiedli się. W czasie dziewięciu wykładów wygłoszonych przez dziewięciu różnych mówców można było dowiedzieć się, czego Biblia uczy o głoszeniu ekspozycyjnym, o zdrowej nauce, o ewangelii, o nawróceniu, o ewangelizacji, o członkostwie w kościele i dyscyplinie, o uczniostwie i duchowym wzroście oraz o przywództwie w kościele. Wykłady przeplatane były sesjami pytań do wykładowców, w których mówcy odnosili się do różnych zagadnień związanych ze swoimi wykładami.

Wprawdzie był to istny maraton wykładów, jednak tematyka oraz bardzo dobra atmosfera na konferencji sprawiły, że czas płynął bardzo szybko. Ogromna w tym także zasługa lokalnego Zboru KECh w Piotrkowie Tryb., którego członkowie
zadbali o bardzo dobrą organizację i przebieg całej konferencji.

W związku z Dniem Niepodległości Polski 11 listopada w południe wspólnie odśpiewaliśmy hymn Polski, a następnie modliliśmy się o duchowe przebudzenie w naszym kraju.

W ankiecie podsumowującej, którą wypełniali uczestnicy, wszyscy zadeklarowali, że chętnie wzięliby udział w podobnej konferencji w przyszłości.

Razem Dla Ewangelii będzie kontynuować swoją służbę, bo naszą pasją jest:
a) stawianie Chrystusa w centrum życia Kościoła,
b) chrześcijaństwo historyczne, które sięga czasów apostolskich,
c) lokalny kościół,
d) podkreślanie całkowitej suwerenności Boga oraz odpowiedzialności
człowieka,
e) głoszenie Słowa Bożego oraz
f) ogłaszanie, objaśnianie i obrona Ewangelii.
Zachęcamy, przyłącz się do budowania zdrowych kościołów w Polsce, mocno opartych na fundamencie Słowa Bożego, gdzie cechą członków jest szczera wiara w Boga i nieobłudna miłość braterska. To za taki Kościół Chrystus oddał swoje życie i tylko taki Kościół prawdziwie odda chwałę Bogu.

Będziemy wdzięczni za Twoje modlitwy i za Twoje wsparcie.

Daniel Krystoń

wykłady z konferencji

Konferencja “Cechy Zdrowego Kościoła”

10.11.2019 Kościół Ewangelicznych Chrześcijan w Piotrkowie Tryb. zorganizował wraz z RDE konferencję, która miała na celu przybliżyć zrozumienie czym jest kościół? Jakie cechy powinien mieć zdrowy kościół? Przywództwo, uczniostwo, wzrost i dyscyplina – z czym to się wiąże? Członkostwo w kościele, ewangelizacja i w końcu nawrócenie. To bardzo ważne tematy, które powinien znać chrześcijanin. Te wszystkie zagadnienia były wygłoszone przez 9 różnych wykładowców i przeplatane były seriami pytań do wykładowców.

Tematyka oraz bardzo dobra atmosfera na konferencji sprawiły, że czas płynął bardzo szybko. Do naszego kościoła zjechało się sporo osób z całej Polski. Reprezentowały one nie tylko różne miejscowości (począwszy od Bytomia na południu, aż po Szczecin na północy), ale także różne społeczności i denominacje.

Wspólnym mianownikiem uczestników było szczere pragnienie, aby uczyć się więcej ze Słowa Bożego na temat tego, czym charakteryzuje się zdrowy kościół.

Pomiędzy wykładami grupa muzyczna prowadziła nas w uwielbieniu i modlitwie.

To był niezwykle dobry czas dla każdego. Uczestnictwo w konferencjach związanych z wiarą są bardzo ważnym elementem każdego chrześcijanina. Również dla osób, które dopiero zaczynają poznawać Boga jest to interesujący czas do zrozumienia czego Bóg od nas oczekuje. Można porozmawiać z ludźmi nawróconymi, posłuchać ich świadectw, historie o tym jaką musieli pokonać drogę, aby pozwolić Bogu na działanie w swoim życiu.

Zachęcamy do udziału w konferencjach.