Chrzest 2023

3 grudnia 2023 roku mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w ceremonii chrztu naszych sióstr w Chrystusie. To niesamowite przeżycie dla całej społeczności naszego kościoła. Wierzymy, że Pan Bóg pragnie wszystkich wprowadzić na swoją drogę. Wystarczy tylko zaufać mu i przyjąć do swojego serca. Jesteśmy wdzięczni za nasze siostry.

Chrzest 2022

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”.

Ew. Jana 3:16

4 grudnia 2022 roku braliśmy udział w chrzcie wodnym naszej siostry w Chrystusie. Był to czas pełen wzruszeń i niesamowitych przeżyć dla naszej społeczności. Dziękujemy Panu Bogu za naszą siostrę.